Privacyverklaring

     

     

    Fransen Pothast Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins is verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld.

     

    Onze privacyverklaring kunt u hier downloaden.